• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 90 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 0 ₮
  • Анги дүүргэлт: 14 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Мягмар, Пүрэв,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын хөтөлбөрийн уншлага 1 хичээл бөгөөд нийт 16 удаагийн оролттой