Лекцийн жагсаалт

# Гарчиг Агуулга Хаана Огноо Төлөв Сонгох
1 Шинэ цээжлэх арга зүй УБ, 13-р хороолол, somang plaza 2 давхарт 202 тоот ТовТодорхойгүй
2 ТОПИК-нд зохион бичлэг бичих арга зүй УБ, 13-р хороолол, somang plaza 2 давхарт 202 тоот ТовТодорхойгүй
3 БНСУ-ын их, дээд сургуульд тэтгэлэгтэй суралцах боломж УБ, 13-р хороолол, somang plaza 2 давхарт 202 тоот ТовТодорхойгүй