• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: сар
  • Оролт: 0
  • Төлбөр: 2400000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 0 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын 2 + 2

Бакалаврын 2 жил хөтөлбөр

Бакалавр, магистрын 2+2 хөтөлбөр


Элсэгч та ЭЕШ-ын онооноос хамааран 100% хүртэл тэтгэлэгтэй суралцаарай. 💝
721-800 хүртэл 2,400,000 ₮ (100%)
651-720 хүртэл 1,000,000 ₮
581-650 хүртэл 800,000 ₮
501-580 хүртэл 500,000 ₮
480-500 хүртэл 200,000 ₮

Мөн сургуульдаа болон аймаг, дүүрэг, нийслэл, олон улсын тэмцээн уралдаанд урлаг, спортын аль нэг төрлөөр медальт байранд шалгарсан сурагчид манай тэтгэлгийн энэ системд хамрагдах боломжтой.

Олон улсын - 2,400,000 ₮ (100%)
Улсын хэмжээний - 1,000,000 ₮
Бүс нийслэлийн - 800,000 ₮
Аймаг дүүргийн - 500,000 ₮
Сургуулийн - 200,000 ₮

Хэнд авьяас байна, бид дэмжинэ.


Та бакалаврын 2+2 хөтөлбөрт элсэх үү? Эсвэл 2 жилийн солонгос хэлний багшийн бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдах уу?