• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: сар
  • Оролт: 0
  • Төлбөр: 0 ₮
  • Анги дүүргэлт: 25 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол улсын “Идэр” их сургууль болон БНСУ-ын “Чүнбүк” их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд монгол оюутнууд хямд төлбөрөөр солонгос хэлийг мэргэжлийн түвшинд суралцаад зогсохгүй бизнесийн удирдлагын магистрын хос дипломтой болох боломжит хөтөлбөр юм.


Идэр” их сургуулийн бизнес удирдлагын магистрын 1+1 хөтөлбөрт 2019 – 2020 оны хичээлийн жил 25 оюутан бүртгэж авах бөгөөд дүнгээрээ тэргүүлж чадсан 1 оюутан БНСУ-ын Чүнбүг улсын их сургуульд суралцах 100%-ийн 1 жилийн тэтгэлэг, дэд байрны оюутан 50%-ийн тэтгэлэг авах боломжтой.

1-р семестер (намар)


Мягмар

Пүрэв

Бямба

кредит

1-р ээлж

14:00 – 17:00

14:00 – 20:00


6 кр

2-р ээлж

17:00 – 20:00


10:00 – 16:00