• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 90 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 83333 ₮
  • Анги дүүргэлт: 14 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Мягмар, Пүрэв,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнууд үзэх илтгэх урлагийн хичээл нь нийт 16 удаагийн оролттой бөгөөд зөвхөн даваа, баасан гарагт орох болно