WeChat магадгүй дэлхий нийтийн тренд байсаар байх төлөвтэй байна.

Ялагч хараахан гарч ирээгүй байна

Бид зах зээлийн эмзэг байдлыг (fragmentation) хоёр хүчин зүйлээр тодорхойлдог.

1. Бага сүлжээний нөлөө. Мессэжний аппликэшн сайн тархсан буюу түгээмэд байх явцад, хэрэглэгчийн баазын хэмжээ суурийг үүсгэдэггүй.

2. Сэлгэлтийн бага үнэ. Гар утсанд байдаг аппликэшнүүдийг хооронд нь сэлгэх чадвар нь аппликэшнүүдийн хэрэглээг хялбарчилж байдаг.

Сэлгэлтийн бага үнэ: Бусад хүчин зүйл

§ Өсвөр насныхны нөлөө их байдаг. Залуу, бага насны хэрэглэгчид үнэнч хэрэглэгчид биш бөгөөд шинэ үйлчилгээнд дасан зохицож, хурдан хүлээж авдаг.