• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: сар
  • Оролт: 4
  • Төлбөр: 110000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 10 сурагч
Энэ хичээлд суух

Хичээллэх өдөр

Даваа, Лхагва,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар