• Код: KRWR
  • Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар
  • Оролт: 6
  • Төлбөр: 169000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 8 сурагч
Энэ хичээлд суух

Хичээллэх өдөр

Даваа, Мягмар, Пүрэв, Баасан,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

дараа бичих