Хичээллэх өдөр

Баасан, Даваа, Мягмар, Пүрэв,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Хичээлийн хөтөлбөр

 

Хичээлийн нэр: Солонгос хэлний гүнзгий шат

 

Тэнхим

Хичээл

Индекс

Оролт

Солонгос хэл

KLA

15

Хичээлийн нэр

Анхан шат

 

 

Тодорхойлолт бичсэн

Багш :

Б.Очирбаяр

Огноо:

2017-07-06

Хичээл заах анги:

Анхан шатны анги

Хичээлийн товч агуулга

 

“Солонгос хэлийг зөв суурьтай сурмаар байна уу?” сурах бичиг – 3 номын 1-15 бүлгээр дамжуулан сонгосон сэдвийн хүрээнд өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэх үндсэн үг хэллэгүүдийг цээжлэн харилцан ярианд ахиу түвшинд ашиглах, хам хүрээнд ойлголцох, өдрийн тэмдэглэл бичих, ТОПИК-ийн 4-5-р түвшинд тэнцүүлэх үндсэн зорилготой болно.

 

Хам хүрээнд суралцагч өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд өөрийн үзэл бодлыг 4-5 өгүүлбэрийн хүрээнд чөлөөтэй илэрхийлэх, салбар хүрээнд харъяалагдах үг болон нийтлэг асуулт хариултыг цээжлэн, сэдвийн хүрээнд эхийг орчуулан цээжлэх зэрэг олон төрлийн дасгал ажлыг оруулж өгсөн бөгөөд үр дүнгийн хувьд цаашид ТОПИК-ийн 6-р түвшинд тэнцэх, орчуулагчийн үндсэн суурь мэдлэгийг олгох, ТОПИК-ийн 4-5-р түвшинд орж ирэх жишиг тестийн суурийг тавьж өгч буй үйл явц юм.

 

Гүнзгий шатанд орж ирж буй үндсэн мэдээлэл нь зөвхөн хэлний чадварыг сайжруулах бус танин мэдэхүйн үйл явц дээр илүү анхаарал хандуулсан бөгөөд суралцагч цаашид солонгос хэлний чиглэлээр мэргэших, орчуулга хийх үндэс тавигдах зэрэг суурь мэдлэг дээр түлхүү анхаарч өгсөн болно.

 

Сурах бичгүүдийн харилцан уялдаа холбоо нь олон онцлог шинжүүдийг агуулж байна. Дасгал ажлын номоор дамжуулан суралцагч хэлийг тууштайгаар сурах, өгөгдсөн хүрээнд чөлөөтэй ойлгох, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, цаашид өшөө илүү мэдлэгээ тэлэх нэн шаардлагатай байдлыг ухварлан ойлгох зэргүүдийг сурах болно.

 

Энэ хичээлийг үзэж дууссанаар оюутан дараах мэдлэг чадварыг эзэмшсэн байна

1

Дунд хэмжээний эх (400 – 600 үе бүхий), шинэ мэдээлэл, мэдээ зар сурталчилгаа, танилцуулгын агуулга, илэрхийлж буй санаа зорилгыг дунд болон гүнзгий шатны хэмжээнд ойлгох

2

солонгос хэлээр 400-600 үг орсон бичвэрүүдийг уншиж ойлгох, цээжээр ярих

3

Өдөр тутам хэрэглэгдэх 4000 үгс, мөн ТОПИК-ийн 4-5-р түвшинд өргөн орж ирэх шинэ үгийн дэвтэр

4

Солонгос хэл дээр зохион бичлэг бичих, хам хүрээнд чөлөөтэй харилцан ярилцах, бие даах чадвар эзэмших, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх, өдрийн тэмдэглэл бичих, цахим толь бичгийг ашиглах чадвартай болох, харилцан яриаг гүнзгий ухамсарлан ойлгох,

5

Шинэ үгийг өдөр бүр цээжлэх дадал суулгах

6

Өдөр тутам тохиолдолд 15 бүлэг сэдвийг үзэн харилцан ярианы чадамжтай болох

7

Нийт 60 – 70 шинэ дүрэм үзэн хэлний чадамжийг сайжруулах

8

ТОПИК-ийн жишиг тестүүдийг ажиллан суурь мэдлэгтэй болох

9

Дууны үг орчуулах, утга найруулгын талаас онцгой анхаарах

         

 

 

Хичээлийн агуулга

Хичээлийн зорилго

 

  Солонгос хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хувьд ярих, бичих, сонсох, унших түвшинд гүнзгий шатны мэдлэг эзэмшүүлэх зорилго тавив. Мөн аман ба бичгийн хэлний ялгаа, үг ашиглалт, сонголт зэргийн ньюансыг ойлгох гүнзгий шатны хэмжээнд ойлгох, харилцааны хэрэглүүрийн хувьд хэлийг практик дээр бодитойгоор хэрэглэх чадвар эзэмшүүлж хэлний мэдрэмж, соёлын мэдлэгийг олгоно. Суралцагчийн бие даан суралцах эрмэлзлийг дэмжинэ, ТОПИК-ийн 4-5-р түвшинд тэнцүүлэх зорилготой бөгөөд суралцагч үгсийн санг 5,000-аар баяжуулан холбоо үг, хам хүрээнд илүү анхаарах зорилготой бөгөөд зохион бичлэгийг оршил, өрнөл, дүгнэлт зэрэг гурван хэсэг хуваан зөв бичих суурь үндсийг тавьж өгнө. Эхийг орчуулах, цээжлэх, цээжлэж чадсан эх материалыг ярианы хэллэгт оруулах, зохион бичлэг бичихэд идэвхтэй ашиглахад гол анхаарал хандуулах шаардлагатай.

 

Хичээлийн нөхцөл

Семинарын анги, самбар, прожектор, зөөврийн компьютер, хөгжим, сd

Ном сурах бичиг

Зохиогч

 

 

1

Солонгос хэлийг зөв суурьтай сурмаар байна уу? Сурах бичиг - 3

Б.Очирбаяр

 

 

2

ТОПИК-ийн анхан шатны “어휘, 문법 (үгсийн сан, дүрэм), 쓰기 (бичих)”-д тэнцмээр байна уу? 2-1

Б.Очирбаяр

 

 

6

 

Б.Очирбаяр

 

 

Үнэлгээ

А. Оюутны эзэмшсэн мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх шалгуур

1

Ерөнхий шалгуур

100 оноо

 

 

2

Бүлэг сэдвийн үнэлгээ

48

 

 

3

Даалгавар

22

 

 

 

Мэдлэг чадварын түвшин тогтоолтын үнэлгээ

30

 

 

Б. Оюутны мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх үнэлгээний  тоон үзүүлэлт Нийт үнэлгээ-100 оноо

1

Ирц

48 оноо

2

Идэвхи

10 оноо

3

Даалгавар

12 оноо

4

Дундын болон сүүлийн шалгалт

30 оноо