• Эрхэм зорилго

    Монгол хүний өрсөлдөх чадамжийг дэлхийн хэмжээнд хүрэхэд бид тусална.
  • Алсын хараа

    Монгол хүний ур ухааныг дээдлэн дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадамжаараа дээгүүрт жагсах, экспорт болон чадамжит ажлын байрыг олшруулах
  • Үнэт зүйлс

    Монгол хүний ур ухааныг дээдлэн дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадамжаараа дээгүүрт жагсах, экспорт болон чадамжит ажлын байрыг олшруулах