• Код: KLIOG
  • Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 210000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 4 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Хичээлийн хөтөлбөр

 

Хичээлийн нэр: Солонгос хэлний дунд шат

 

Тэнхим

Хичээл

Индекс

Оролт

Солонгос хэл

KLI

16

Хичээлийн нэр

Анхан шат

 

 

Тодорхойлолт бичсэн

Багш :

Б.Очирбаяр

Огноо:

2017-07-06

Хичээл заах анги:

Анхан шатны анги

Хичээлийн товч агуулга

“Солонгос хэлийг зөв суурьтай сурмаар байна уу?” сурах бичиг – 2 номын 1-15 бүлгээр дамжуулан өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэх үндсэн үг хэллэгүүдийг цээжлэн харилцан ярианд ашиглах, хам хүрээнд ойлголцох, өдрийн тэмдэглэл бичих, ТОПИК-ийн 2-3-р түвшинд тэнцүүлэх үндсэн зорилготой болно.

 

Хам хүрээнд суралцагч өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх, салбар хүрээнд харъяалагдах үг болон нийтлэг асуулт хариултыг цээжлэн, сэдвийн хүрээнд эхийг орчуулан цээжлэх зэрэг олон төрлийн дасгал ажлыг оруулж өгсөн бөгөөд үр дүнгийн хувьд цаашид ТОПИК-ийн 4-5-р түвшинд орж ирэх зохион бичлэгийн суурь мэдлэг болон жишиг тестийн суурийг тавьж өгч буй үйл явц юм.

 

Энэ хичээлийг үзэж дууссанаар оюутан дараах мэдлэг чадварыг эзэмшсэн байна

1

Хөг аялга, утгын нийцэл, өргөлтийг алдаагүй зөв сонсох, богино болон дунд хэмжээний эх, шинэ мэдээлэл, мэдээ зар сурталчилгаа, танилцуулгын агуулга, илэрхийлж буй санаа зорилгыг дунд болон гүнзгий шатны хэмжээнд ойлгох

2

солонгос хэлээр 150-300 үг орсон бичвэрүүдийг уншиж ойлгох, цээжээр ярих

3

Өдөр тутам хэрэглэгдэх 1008 үгс, мөн ТОПИК-ийн 3-4-р түвшинд өргөн орж ирэх 3,600 холбоо үг бүхий шинэ үгийн дэвтэр

4

Солонгос хэл дээр зохион бичлэг бичих, хам хүрээнд харилцан ярилцах, бие даах чадвар эзэмших, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхөдрийн тэмдэглэл бичих, цахим толь бичгийг ашиглах чадвартай болох

5

Шинэ үгийг өдөр бүр цээжлэх дадал суулгах

6

Өдөр тутам тохиолдолд 15 бүлэг сэдвийг үзэн харилцан ярианы чадамжтай болох

7

Нийт 30 – 40 шинэ дүрэм үзэн хэлний чадамжийг сайжруулах

8

ТОПИК-ийн жишиг тестүүдийг ажиллан суурь мэдлэгтэй болох

9

Дууны үг орчуулах, утга найруулгын талаас онцгой анхаарах

         

 

 

Хичээлийн агуулга

Хичээлийн зорилго

 

  Солонгос хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хувьд ярих, бичих, сонсох, унших түвшинд дунд шатны мэдлэг эзэмшүүлэх зорилго тавив. Мөн аман ба бичгийн хэлний ялгаа, үг ашиглалт, сонголт зэргийн ньюансыг ойлгох дунд шатны хэмжээнд ойлгох, харилцааны хэрэглүүрийн хувьд хэлийг практик дээр бодитойгоор хэрэглэх чадвар эзэмшүүлж хэлний мэдрэмж, соёлын мэдлэгийг олгоно. Суралцагчийн бие даан суралцах эрмэлзлийг дэмжинэ, ТОПИК-ийн 2-3-р түвшинд тэнцүүлэх зорилготой бөгөөд суралцагч үгсийн санг 4,600-аар баяжуулан холбоо үг, хам хүрээнд илүү анхаарах зорилготой бөгөөд зохион бичлэгийг оршил, өрнөл, дүгнэлт зэрэг гурван хэсэг хуваан зөв бичих суурь үндсийг тавьж өгнө. Эхийг орчуулах, цээжлэх, цээжлэж чадсан эх материалыг ярианы хэллэгт оруулах, зохион бичлэг бичихэд идэвхтэй ашиглахад гол анхаарал хандуулах шаардлагатай.

 

Хичээлийн нөхцөл

Семинарын анги, самбар, прожектор, зөөврийн компьютер, хөгжим, сd

Ном сурах бичиг

Зохиогч

 

 

1

Солонгос хэлийг зөв суурьтай сурмаар байна уу? Сурах бичиг - 2

Б.Очирбаяр

 

 

2

ТОПИК-ийн анхан шатны “듣기 (сонсох)”-д тэнцмээр байна уу? 2-2

Б.Очирбаяр

 

 

3

Солонгос хэлний шинэ үгийн өврийн дэвтэр [ ТОПИК-ийн 3-4-р түвшин №1 ]

Б.Очирбаяр

 

 

Үнэлгээ

А. Оюутны эзэмшсэн мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх шалгуур

1

Ерөнхий шалгуур

100 оноо

 

 

2

Бүлэг сэдвийн үнэлгээ

48

 

 

3

Даалгавар

22

 

 

 

Мэдлэг чадварын түвшин тогтоолтын үнэлгээ

30

 

 

Б. Оюутны мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх үнэлгээний  тоон үзүүлэлт Нийт үнэлгээ-100 оноо

1

Ирц

48 оноо

2

Идэвхи

10 оноо

3

Даалгавар

12 оноо

4

Дундын болон сүүлийн шалгалт

30 оноо