• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар
  • Оролт: 12
  • Төлбөр: 240000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 8 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Даваа,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн хувьд монгол улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй албан бичгүүдийг бүгдийг нь автомат болгох, түүнийг гадаад хэлний чадамжаас үл хамааран шууд утгаараа орчуулах чадамжтай болгох юм.