• Код: KLESS
  • Үргэлжлэх хугацаа: 1 сар сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 200000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 2 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Баасан, Даваа, Лхагва, Пүрэв,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар