• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 4 цаг сар
  • Оролт: 8
  • Төлбөр: 190000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 12 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар