• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 90 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 249900 ₮
  • Анги дүүргэлт: 14 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Бямба, Мягмар,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын хөтөлбөрийн үгсийн сан судалгаа 1 хичээл нь тэнхимийн 6 оролт бөгөөд сурган хүмүүжүүлэх ухаан 1 хичээл нь 10 удаагийн оролттой. Нийт 16 удаагийн оролыг энэхүү хичээлээр орох болно.