• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 90 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 0 ₮
  • Анги дүүргэлт: 14 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Баасан, Даваа,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын хөтөлбөр бөгөөд даваа баасан гарагт орно. нийт 16 удаагийн оролттой, топик унших 4-4 ном ашиглана