• Код: LANG103
  • Үргэлжлэх хугацаа: 90 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 0 ₮
  • Анги дүүргэлт: 14 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Баасан, Даваа,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын хөтөлбөр англи хэл даваа болон баасан гарагт орох бөгөөд нийт 16 удаагийн оролттой