• Код:
  • Үргэлжлэх хугацаа: 90 сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 0 ₮
  • Анги дүүргэлт: 14 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Баасан, Даваа,

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар

Бакалаврын хөтөлбөр даваа, баасан гарагт орох ба нийт 16 удаагийн оролттой